Togplattform med to personer i rullestol og én gående bakfra. I bakgrunnen skimtes asiatiske tegn på skiltene for togavganger. Fotografi.

Funkisinnsikt

Hva er funkisinnsikt?

Funkisinnsikt er et unikt kurs der man får innsikt fra mennesker med funksjonsnedsettelse og deres erfaringer med dine produkter og tjenester. Disse kalles funkiscoacher. Grunnmetodikken i funkisinnsikt er at mennesker utveksler erfaringer og sammen finner nye løsninger.
Vi tror at gjennom samtale og utveksling av erfaringer kommer vi lenger med de endringene som vi ønsker og oppnå. Derfor har vi fokus på mye toveiskommunikasjon mellom innledere, funkiscoacher og deltagere.

Hvem trenger funkisinnsikt?

Bedrifter som utformer produkter og tjenester, og som vil ha reelt funksjonsmangfold i brukerinnsikten.

Mind the gap

Ett eksempel er prosjektet «Mind the gap» hos Ruter, med blant annet følgende opplegg:

  • Samtale med funkiscoach, der du som deltaker får prate en-til-en med en person med funksjonsnedesettelse om deres erfaringer
  • Reise med funkiscoach, der deltakerne observerer funksicoachene sine barrierer og inntrykk
  • Deltagende observasjon, der deltakerne selv får oppleve barrierer og inntrykk
  • Refleksjon med funkiscoach, der man debriefer opplevelsene sine og evaluerer dem

Ønsker du mer informasjon om kurs, opplegg og priser?

Kontakt olaharald@ekskurs.no

En mann med mørkt, kort hår, briller, skjegg og en lysegrå genser over en hvit skjorte står foran en powerpoint-presentasjon. Han ser ut mot publikum til høyre. På powerpointen står det "Egne refleksjoner" med store bokstaver ved siden av et bilde av en kvinne i rullestol.