Funkistenking

Hva er funkistenking?

Funksjonsmangfold er en ressurs som kan skape innovasjon, kreativitet og bedre beslutningstaking i din organisasjon.

Men for å kunne utnytte potensialet fullt ut, er det viktig å ha innsikt og forståelse for ulike perspektiver og samfunnsstrukturer.

Derfor jobber Ekskurs med bevisstgjøring av strukturene i samfunnet som skaper barrierer for funksjonshemmede.

Funkiscoach Silje, har en gruppe samtale med tre deltagere. Silje sitter i midten, med en laptopp i fanget.

Hvem trenger funkistenking, og hvorfor?

Funkistenking er særlig aktuelt for deg som er del av en ledergruppe.

Er din bedrift eller organisasjon er opptatt av å skape en bærekraftig organisasjonskultur med unik kompetanse på funksjonsmangfold? Da kan Ekskurs hjelpe dere.

Hvorfor trenger jeg funkistenking?

Slik at du blir mer bevisst på hvilke fordommer og andre faktorer som hindrer deg i å være en enda bedre leder, og hva som hindrer din bedrift i å være en enda bedre arbeidsplass – som skaper enda bedre produkter og tjenester.

Kurs, foredrag og workshops

Vi inviterer deg til å styrke dine lederegenskaper og lære hvordan kompetanse på funksjonsmangfold kan forbedre din lederstil, ved at du leder på en mer inkluderende måte.

Gjennom engasjerende foredrag, workshops, diskusjoner, praktiske øvelser og erfaringsdeling, vil du lære om betydningen av mangfold og inkludering i dagens arbeidsliv, og hvordan det kan styrke din lederrolle.

Du vil få innsikt i ulike former for mangfold, som kjønn, funksjonsnivå, etnisitet, alder, kultur og mer, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet og teamdynamikken.

Du vil lære å identifisere og håndtere eventuelle barrierer for mangfold og inkludering i din organisasjon, og hvordan du kan skape et trygt og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Våre kurs, foredrag og workshops gir deg og dine ansatte verdifull kunnskap og innsikt som kan bidra til å forbedre din ledelsesstil og ytelsen til din organisasjon. Du vil også få muligheten til å utveksle erfaringer med andre ledere underveis i kurset, og drøfte beste praksis.

Vil du forbedre din lederstil?

Kontakt olaharald@ekskurs.no